Nawrócenie

POKUTA = NAWRÓCENIE

Podejmując nawrócenie walczymy przeciwko ośmiorakim pokusom. Podaje krótko kierunek przezwyciężania tych pokus.