Wyrzekłeś się szatana, jego spraw, świata, jego przepychu i rozkoszy. Twa odpowiedź została zamknięta na zawsze nie w grobie umarłych, ale w Księdze żywych.

Z dzieła św. Ambrożego, biskupa, O misteriach(nr 1-7

g